____

VORES

YDELSER


Kerneydelsen hos THE RESOURCE MANAGER er optimering og effektivisering af ressourceplanlægning. Vi tilbyder ydelser inden for Resource Management, Capacity Planning, Workforce Planning og Vendor Management. Hver organisation, kunde og situation er forskellige, og vi arbejder sammen med dig om at finde den bedste løsning.  

____

The process

Resource scheduling

Many businesses experiencing high-growth tend to go with the flow, after all business is booming so there’s no reason to do anything different, right? This can cause pain points later on, particularly where there are no streamlined processes in place or few measurements to track performance, both at an individual or a business level. 

Utilization

Resource management is critical, and complex! Improving your utilization by 1-2% can be the reason for hitting your kpi!

Source RMI???

 

Less is more…. Bill your customers more hours without working more hours. 

Optimize your utilization.

Implement a Resource Manage Office (RMO)

Many organizations start with a decentralized Resource Management model where the people managers are also responsible for allocating their team members to projects. It’s most often a time consuming and tedious task with too many parties involved.

Team up with THE RESOURCE MANAGER, and let us evaluate your current staffing model, and how we can centralize the resource coordination. Instead of using expensive management hours on coordinating resources, it can long term be cost effective to establish a Resource Management Office (RMO) who handles all new resource requests and assignments.

Process enhancements

Streamline, enchance and implement…

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat….

Build a better forecast

Capacity / Workforce planning is only recently being recognized with organizations looking to revamp (or in a lot of cases, create) their forecasting processes so they can forecast and track their workforce and align them to their strategic goals.

Together we’ll evaluate your currently process, and build a sustainable forecasting model.

____

Ydelser

Evaluering af din nuværende strategi

Efterhånden som en virksomhed vokser, bliver ressourceplanlægning mere og mere tidskrævende og oftest uden en egentlig strategi. Det går ud over prioriteringen af ressourcer og i sidste ende ud over leverancerne til kunderne.

 

Sammen med THE RESOURCE MANAGER kan vi evaluere dine nuværende arbejdsgange og processer og anbefale nye måder at optimere på.

Digitalisering af din ressourceplanlægning

Der er en jungle af softwareløsninger på markedet, der tilbyder tidsregistring samt ressource- og projektplanlægning. Da hver virksomhed er unik, er der ingen løsning – skræddersyet eller ej – der vil være et 100 % match til din virksomheds behov, men der vil være løsninger der passer bedre end andre. 

 

THE RESOURCE MANAGER kan guide dig i processen med at finde den bedst egnede løsning og stå for implementeringen. For at opnå succes er det vigtigt at forstå at kun de første 20 % af implementeringen vedrører valg af ny software; de resterende 80 % er selve implementeringen og sikring af langsigtet brugeradoption.

Puzzle pieces connecting

Implementering af et Resource Management Office (RMO)

Mange organisationer starter med en decentraliseret ressourcestyringsmodel, hvor personalelederne er ansvarlige for at allokere deres team til projekter. Det er oftest en tidskrævende og triviel opgave med for mange involverede parter uden overblik og viden om, hvad de andre teams laver.

 

I samarbejde med THE RESOURCE MANAGER kan vi evaluere din nuværende ressourcestyringsmodel og anvise, hvordan vi kan centralisere ressourcekoordineringen. I stedet for at bruge dyre ledelsestimer på at koordinere ressourcer, kan det på længere sigt være omkostningseffektivt at etablere et Resource Management Office (RMO), der varetager al ressourcestyring og har et overordnet overblik over udbud og efterspørgsel.

Øg din faktureringsgrad

Resource management is critical and complex! Improving your utilization by 1%-2% can be the reason for hitting your KPI! (Source RMI).

 

Less is more! Fakturer dine kunder flere timer uden at arbejde mere. Har du den rigtige strategi, og logger dine ressourcer deres timer korrekt?

 

Sammen med THE RESOURCE MANAGER kan vi gennemgå de nuværende arbejdsgange og evaluere hvor vi kan optimere. Her gælder princippet ‘mange bække små’.

Forbedre dit forecast

Kapacitetsplanlægning er først for nylig blevet anerkendt hos organisationer, der ønsker at forny (eller i mange tilfælde skabe) deres forecast, så de bedre kan forudsige trends til den forventede arbejdsstyrke og tilpasse deres strategiske mål.

 

Sammen evaluerer vi din nuværende proces og bygger en bæredygtig og skalerbar prognosemodel.

Kompetencedatabase

Dine ressourcer er dit største aktiv – og din vidensbase!

Efterhånden som en forretning vokser, og mennesker udvikler sig, kan det være svært at holde styr på de individuelle kompetencer, og hvordan de matcher leverancerne. At have en dokumenteret og let tilgængelig kompetence- og vidensdatabase vil gøre ressourceallokeringen lettere; det vil vise dine styrker og svagheder, hvilket er grundlæggende for at kunne skalere din virksomhed.

THE RESOURCE MANAGER kan kortlægge kompentencerne, så de er let tilgængelige og lette at vedligeholde. 

Vector Graphic Settings

Vendor Management og Partner strategi

At have en solid partnerstrategi og en fleksibel arbejdsstyrke kan være en ‘game changer’ for din virksomhed. Uanset hvor du er i processen, kan vi hjælpe dig med at optimere og få mere ud af din partnerstrategi. THE RESOURCE MANAGER har et solidt fundament til at opbygge og optimere partnerstrategier og relationer.

Ønsker du at ansætte en Resource Manager?

Vi er en sjælden race! For nogle virksomheder kan det ofte være svært at finde en dygtig Resource Manager eller koordinator. Lad THE RESOURCE MANAGER hjælpe dig i processen, og vi vurderer også, om du leder efter den rigtige profil.